Anna-Karin Mickwitz Ab

Byrån

Största delen av mina klienter är företag, föreningar och stiftelser och byrån är främst inriktad på affärsjuridik. Mina specialområden är avtal, skadestånd, bolag och andra sammanslutningar samt arbetsavtal och frågor relaterade till arbetsförhållanden. Jag representerar mina klienter också i rättegångar och skiljeförfaranden. Jag betjänar mina klienter på finska, svenska och engelska.

Du når mig per:
Telefon på: +358 40 5411 586
E-post på: anna-karin(at)akmickwitz.com

OM ANNA-KARIN MICKWITZ
Anna-Karin Mickwitz

Anna-Karin Mickwitz, vicehäradshövding

Jag har över 25 års erfarenhet från affärsjuridiska advokatbyråer i Helsingfors och av att arbeta med både inhemska och utländska klienter och samarbetspartners. Som auktoriserad jurist (tillstånd nr 18/368) övervakas jag i domstolsärenden av justitiekanslern, tillsynsnämnden och rättegångsbiträdesnämnden i enlighet med lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).

Top